Sony Xperia SP - Klávesnica telefónu

background image

Klávesnica telefónu

Klávesnica telefónu je podobná štandardnej klávesnici telefónu s 12 tlačidlami.

Ponúka predikciu textu a možnosti textového vstupu multitap. Prostredníctvom

nastavení klávesnice môžete aktivovať metódu textového vstupu klávesnice telefónu.

Klávesnica telefónu je k dispozícii iba pri orientácii na výšku.

1 Výber možnosti textového vstupu. Na každý znak môžete ťuknúť raz a použiť návrhy slov, alebo

môžete ťukať na tlačidlo, kým sa nevyberie požadovaný znak.

2 Odstránenie znaku pred kurzorom.

3 Zadanie konca riadka alebo potvrdenie zadaného textu.

4 Zadanie medzery.

5 Zobrazenie symbolov a emotikonov.

6 Zobrazenie čísel.

7 Zmena veľkosti písma a zapnutie zámku veľkých písmen.

27

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prvé otvorenie klávesnice telefónu

1

Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položky Vzhľad klávesnice > Rozloženie klávesnice.

4

Vyberte klávesnicu telefónu.

Zadanie textu pomocou klávesnice telefónu

Po zobrazení textu na klávesnici telefónu ťuknite na každý znak len raz, a to

aj v prípade, že požadované písmeno nie je prvé na danom tlačidle. Ťuknite na

zobrazené slovo alebo ťuknutím na položku

zobrazte navrhované slová

a vyberte slovo zo zoznamu.

Po zobrazení textu na klávesnici telefónu ťuknite na tlačidlo na obrazovke

a vyberte znak, ktorý chcete zadať. Pokračujte v ťukaní na tlačidlo, až kým sa

nezobrazí požadovaný znak. Ak chcete vybrať ďalší znak, postup opakujte.

Zadanie čísel pomocou klávesnice telefónu

Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo . Zobrazí sa

klávesnica telefónu s číslami.

Vloženie symbolov a emotikon pomocou klávesnice telefónu

1

Keď je zobrazená klávesnica telefónu, ťuknite na tlačidlo

. Zobrazí sa

mriežka so symbolmi a emotikonami.

2

Posúvaním nahor alebo nadol zobrazte ďalšie možnosti. Symbol alebo

emotikonu zobrazíte ťuknutím.