Sony Xperia SP - Prehľad aplikácií

background image

Prehľad aplikácií

Pomocou aplikácie Budík a hodiny si môžete nastaviť rôzne typy budíkov.
Pomocou webového prehľadávača sa môžete navigovať a zobrazovať webové

stránky, spravovať záložky a spravovať text a obrázky.
S aplikáciou Kalkulačka môžete vykonávať základné výpočty.
S aplikáciou Kalendár môžete mať prehľad o udalostiach a spravovať

plánované činnosti.
S fotoaparátom môžete snímať fotografie a videoklipy.
S aplikáciou Kontakty môžete spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy

a ďalšie informácie súvisiace s kontaktmi.
Prístup k prevzatým aplikáciám.
S aplikáciou E-mail môžete odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj

firemné účty.
S aplikáciou Facebook sa môžete zúčastňovať diania v sociálnych sieťach s

priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.
Prehľadávajte a počúvajte stanice rádia FM.
S aplikáciou Album zobrazujte a pracujte s fotografiami a videami.
Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.
Umožňuje hľadať informácie na zariadení a na internete.

120

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálnu polohu, vyhľadávať

iné lokality a plánovať trasy.
Služba Google Play™ umožňuje preberať bezplatné alebo platené aplikácie

pre vaše zariadenie.
S aplikáciou Správy môžete odosielať a prijímať textové a multimediálne

správy.
S aplikáciou Filmy môžete na zariadení prehrávať videá alebo zdieľať obsah

s priateľmi.
S aplikáciou „WALKMAN“ môžete organizovať a prehrávať hudbu, zvukové

knihy a kanály podcast.
Zobrazenie správ a predpovedí počasia.
Uskutočňujte telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo funkciou rýchlej

voľby.
S aplikáciou Video Unlimited si môžete požičiavať a kupovať videá.
Umožňuje optimalizovať nastavenia podľa vašich potrieb.
S aplikáciou Hangouts™ môžete chatovať s priateľmi online.
Identifikujte skladby, ktoré práve počujete v okolí, a získajte informácie o

interpretovi, albume a ďalšie údaje.
Služba YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.
S aplikáciou Podpora máte prístup k používateľskej podpore na zariadení.

Máte napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov a k tipom

a trikom.
Prevezmite si a nainštalujte nové aplikácie a aktualizácie.

Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú všetky

spomínané aplikácie.

121

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.