Sony Xperia SP - Preberanie aplikácií z iných zdrojov

background image

Preberanie aplikácií z iných zdrojov

Ak máte zariadenie nastavené tak, že je povolené preberanie položiek z iných zdrojov

ako zo služby Google Play™, aplikácie môžete preberať priamo z iných webových

lokalít podľa príslušných pokynov na preberanie.

Inštaláciou aplikácii neznámeho alebo nespoľahlivého pôvodu môže dôjsť k poškodeniu

zariadenia. Preberajte iba aplikácie zo spoľahlivých zdrojov. V prípade akýchkoľvek otázok

alebo problémov kontaktujte poskytovateľa aplikácie.

Povolenie preberania aplikácií z iných zdrojov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Nastavenie > Zabezpečenie a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčko Neznáme zdroje.

4

Ťuknite na položku OK.

Niektoré aplikácie môžu na správne fungovanie vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam

a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im

dôverujete.

Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti Nastavenie >

Aplikácie.

37

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.