Sony Xperia SP - Recyklácia zariadenia

background image

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám

pomôžete znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné

prostredie! Nájdite viac informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na

adrese

www.sonymobile.com/recycle

.

118

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.