Sony Xperia SP - Obnovenie nastavení zariadenia

background image

Obnovenie nastavení zariadenia

Môžete obnoviť pôvodné nastavenia zariadenia. Pri tomto procese sa môžu alebo

nemusia odstrániť všetky vaše osobné údaje. Pred obnovením nezabudnite zálohovať

všetky dôležité údaje uložené v zariadení.

Obnovenie výrobných nastavení

Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania.

114

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste zálohovali všetky dôležité dáta uložené

v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky Nastavenie > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie údajov

výrobcu

a ťuknite na ne.

4

Ak chcete odstrániť informácie, ako napríklad obrázky alebo hudbu, z interného

ukladacieho priestoru, začiarknite políčko Vymazať interný ukladací priestor.

5

Ťuknite na položku Obnoviť telefón.

6

Na potvrdenie ťuknite na položku Vymazať všetko.