Sony Xperia SP - Hľadanie zariadenia

background image

Hľadanie zariadenia

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyhľadať a zabezpečiť zariadenie, aj keď ho stratíte.

Služba my Xperia vám umožní:

Hľadať zariadenie na mape.

Spustiť upozornenie, ktoré funguje aj vtedy, keď je zariadenie v tichom režime.

Zamknúť zariadenie na diaľku a zobraziť na ňom kontaktné informácie.

Ako núdzové opatrenie na diaľku vymazať interné a externé pamäte zariadenia.

Pred použitím služby my Xperia musíte službu aktivovať v zariadení. Po aktivácii

služby stačí prejsť na stránku

myxperia.sonymobile.com

a prihlásiť sa pomocou

rovnakého účtu Google™, aký ste nastavili na zariadení.

Služba my Xperia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách/regiónoch.

Aktivácia služby My Xperia

1

Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Zabezpečenie > MyXperia™ > Aktivovať.

3

Začiarknite políčko a ťuknite na položku Súhlasím.