Sony Xperia SP - Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

background image

Aplikácia Zálohovanie a obnovenie

Na vytvorenie zálohy obsahu vášho zariadenia na pamäťovú kartu alebo úložné

zariadenie USB použite aplikáciu Zálohovanie a obnovenie. Takéto zálohy možno

použiť na obnovenie obsahu a niektorých nastavení zariadenia v prípade straty alebo

vymazania údajov.

Typy obsahu, ktoré možno zálohovať

Pomocou aplikácie Zálohovanie a obnovenie môžete zálohovať nasledujúce typy

údajov:

Záložky

Denník hovorov

Kontakty

Aplikácie prevzaté zo služby Google Play™

Multimediálne správy (MMS)

Nastavenie systému (ako sú budíky, hlasitosť zvonenia a jazykové nastavenia)

Textové správy (SMS)

Pri obnovení aplikácií zo služby Google Play™ vám môžu byť účtované poplatky za ďalší

prenos dát.

Pripravuje sa použitie zálohy a obnova aplikácie

Pred zálohovaním obsahu môžete zvoliť cieľ zálohovania a typy údajov, ktoré chcete

zálohovať.

Výber cieľového miesta zálohovania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Zálohovanie a obnov..

3

Ťuknite na položku Zálohovať.

4

Ťuknite na pruh pod položkou Kde chcete uložiť dáta?.

5

Vyberte miesto, kde sa má zálohovať obsah.

113

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber typov údajov, ktoré chcete zálohovať

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Zálohovanie a obnov..

3

Ťuknite na položku Zálohovať.

4

Vyberte typy údajov, ktoré chcete zálohovať.

Zálohovanie obsahu

1

Na obrazovke Plocha, ťuknite na .

2

Vyhľadajte položku Zálohovanie a obnov. a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na položku Zálohovať a potom na položku Zálohovať.

4

Zadajte heslo zálohovania a potom ťuknite na tlačidlo OK.

Obnova zálohovaného obsahu pomocou aplikácie Zálohovanie a

obnovenie

Keď obnovujete zálohovaný obsah zariadenia, musíte vybrať záložný záznam, z

ktorého chcete obnovu vykonať. Ak ste obsah zálohovali niekoľkokrát, môžete mať

niekoľko záložných záznamov. Po vybraní záložného záznamu môžete zvoliť typy

údajov, ktoré chcete obnoviť.

Obnovenie obsahu zo záložného záznamu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Zálohovanie a obnov. a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na položku Obnoviť.

4

Vyberte záznam, z ktorého chcete obnoviť obsah, a ťuknite na položku

Obnoviť

.

5

Zadajte heslo záložného záznamu a potom ťuknite na tlačidlo OK.

Nezabudnite, že všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojich údajoch a nastaveniach po tom, ako

vytvoríte zálohu, sa v rámci obnovy odstránia.

Spravovanie nahrávok zálohy

Môžete odstrániť alebo premenovať nahrávky záloh, ktoré ste urobili pri použití

funkcie zálohy a obnovenia.

Premenovanie nahrávky zálohy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Zálohovanie a obnov..

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Správa záznamov zálohy.

4

Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete premenovať.

5

Ťuknite na .

6

Zadajte nový názov a ťuknite na položku Premenovať.

Odstránenie nahrávok zálohy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Zálohovanie a obnov..

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Správa záznamov zálohy.

4

Vyberte nahrávku zálohy, ktorú chcete odstrániť, alebo ťuknite na , ak chcete

odstrániť všetky nahrávky.

5

Ťuknite na položky > Odstrániť.