Sony Xperia SP - Aplikácia Podpora

background image

Aplikácia Podpora

Prístup k podpornej aplikácii

1

Na obrazovke aplikácií vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

2

Vyhľadajte položku požadovanej podpory a ťuknite na ňu.