Sony Xperia SP - Aktualizácia zariadenia

background image

Aktualizácia zariadenia

Na dosiahnutie optimálneho výkonu a získanie najnovších vylepšení si zariadenie

aktualizujte prostredníctvom najnovšej softvérovej verzie. Ak chcete spustiť

bezdrôtovú aktualizáciu, môžete použiť aplikáciu Centrum aktualizácií v zariadení,

a ak chcete spustiť aktualizáciu pomocou pripojenia kábla USB, môžete použiť

aplikáciu PC Companion v počítači.
Pri bezdrôtovej aktualizácii môžete použiť mobilnú sieť alebo sieťové pripojenie
Wi-Fi

®

. Pred spustením aktualizácie treba všetky údaje zo zariadenia zálohovať

a uložiť.

Nové softvérové verzie nemusia byť kompatibilné so všetkými zariadeniami. Pri spustení

aktualizácie pomocou aplikácie Centrum aktualizácií sa vytvorí dátové pripojenie a môžu sa

vám účtovať príslušné poplatky. Dostupnosť aktualizácií prostredníctvom mobilnej siete závisí

aj od mobilného operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho operátora.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pre bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Centrum aktualizácií.

Softvérové aktualizácie môžete preberať manuálne, alebo môžete povoliť službe

Update Service aktualizovať vaše zariadenie automaticky, keď bude k dispozícií súbor

na prevzatie. Keď je aktivovaná funkcia automatických aktualizácií, zobrazí sa vždy,

keď bude k dispozícií aktualizácia, oznámenie v stavovom riadku.

Manuálne preberanie softvérových aktualizácií z Update Center

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Centrum aktualizácií.

3

Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácií alebo systému a kliknutím na

možnosť alebo ťuknutím na prevezmite všetky aktualizácie aplikácií.

Aktualizácie aplikácií sa spustia automaticky po prevzatí. Pri aktualizáciách systému

nainštalujte po prevzatí aktualizáciu ručne. Po dokončení inštalácie sa zariadenie automaticky

reštartuje. Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám

byť účtované poplatky za dátové pripojenie.

Aktivácia automatických softvérových aktualizácií pomocou centra aktualizácií

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Centrum aktualizácií.

3

Stlačte a potom ťuknite na možnosť Nastavenia.

4

Označte zaškrtávacie políčko Povoliť automatické preberanie a potom ťuknite

na Súhlasím. Aktualizácie sa teraz preberajú automaticky, hneď ako budú

dostupné.

Keď budete preberať aktualizácie prostredníctvom sietí mobilných sietí, môžu vám byť

účtované poplatky za dátové pripojenie.

Inštalácia aktualizácií systému

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Centrum aktualizácií.

3

Vyberte aktualizáciu systému, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite na

možnosť .

Aktualizácia zariadenia pomocou pripojenia kábla USB

Niektoré aktualizácie nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania.

O takýchto aktualizáciách vás informujú upozornenia v stavovom riadku. Na prevzatie

a spustenie aktualizácií potrebujete kábel USB a počítač so spustenou aplikáciou PC

Companion. Aplikáciu PC Companion môžete nainštalovať do počítača pomocou

inštalačných súborov uložených v zariadení alebo ju môžete prevziať priamo zo

stránky softvéru PC Companion

.

112

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Spustenie preberania aplikácie PC Companion pomocou zariadenia

1

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2

Keď sa zobrazí výzva, podľa pokynov v zariadení spustite inštaláciu aplikácie

PC Companion v počítači.

Preberanie aktualizácií softvéru pomocou pripojeného kábla USB

1

Nainštalujte aplikáciu PC Companion na počítač, ktorý používate, ak už nie je

nainštalovaná.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Počítač

: Spustite aplikáciu PC Companion. Po krátkej dobe aplikácia PC

Companion identifikuje vaše zariadenie a vyhľadá jeho nový softvér.

4

Zariadenie

: Keď sa v stavovom riadku zobrazí upozornenie, podľa pokynov na

obrazovke prevezmite príslušné softvérové aktualizácie.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača Apple

®

Mac

®

1

V počítači Apple

®

Mac

®

, ktorý používate, nainštalujte aplikáciu Sony™ Bridge

for Mac (ak ešte nie je nainštalovaná).

2

Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču Apple

®

Mac

®

.

3

Počítač

: Spustite aplikáciu Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikácia Sony™

Bridge for Mac rozpozná zariadenie a vyhľadá preň nový softvér.

4

Počítač

: Ak sa rozpozná nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky

otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustite príslušné softvérové

aktualizácie.

Aplikáciu Sony™ Bridge for Mac možno prevziať na

stránke softvéru Bridge for Mac

.