Sony Xperia SP - Obsah

background image

Obsah

Xperia™ SP Používateľská príručka...........................................6
Začíname......................................................................................7

Informácie o používateľskej príručke..................................................7
Android™ – čo a prečo?.....................................................................7
Prehľad zariadenia.............................................................................7
Zostavenie..........................................................................................8
Vypnutie a zapnutie zariadenia........................................................10
Zamknutie a odomknutie obrazovky................................................11
Sprievodca nastavením....................................................................11
Účty a služby....................................................................................12

Spoznajte svoje zariadenie.......................................................13

Používanie tlačidiel..........................................................................13
Použitie dotykovej obrazovky...........................................................13
Batéria..............................................................................................15
Obrazovka uzamknutia....................................................................18
Plocha..............................................................................................18
Snímanie fotografie obrazovky.........................................................21
Prístup k aplikáciám a ich používanie..............................................21
Stav a upozornenia..........................................................................23
Prístup k nastaveniam......................................................................26
Klávesnica na obrazovke.................................................................26
Klávesnica telefónu..........................................................................27
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu.......................................28
Úprava textu.....................................................................................28
Prispôsobenie klávesnice Xperia.....................................................29
Prispôsobenie zariadenia.................................................................30
Pamäť..............................................................................................32
Používanie náhlavnej súpravy ........................................................33
Nastavenia internetu a správ...........................................................34
Ovládanie využívania údajov...........................................................35
Nastavenie mobilnej siete................................................................36

Preberanie aplikácií....................................................................37

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.................................37
Preberanie aplikácií z iných zdrojov.................................................37

Volanie.........................................................................................38

Telefonovanie...................................................................................38
Prichádzajúce hovory.......................................................................39
Prebiehajúce hovory........................................................................40
Používanie denníka hovorov............................................................40

2

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Presmerovanie hovorov...................................................................41
Blokovanie hovorov..........................................................................41
Hovory viacerých účastníkov...........................................................42
Konferenčné hovory.........................................................................42
Hlasová schránka.............................................................................43
Tiesňové hovory...............................................................................43

Kontakty......................................................................................44

Prenos kontaktov.............................................................................44
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.....................................................45
Pridanie a úprava kontaktov.............................................................46
Obľúbené položky a skupiny............................................................47
Odosielanie údajov kontaktu............................................................47
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty............47
Zálohovanie kontaktov.....................................................................48

Správy a konverzácia chat........................................................49

Čítanie a odosielanie správ..............................................................49
Usporiadanie správ..........................................................................50
Volanie prostredníctvom správy.......................................................51
Nastavenie správ.............................................................................51
Okamžité správy a videochat...........................................................51

E-mail..........................................................................................53

Nastavenie e-mailu..........................................................................53
Odosielanie a prijímanie e-mailových správ.....................................53
Tabla ukážok e-mailov.....................................................................55
Usporiadanie e-mailových správ......................................................55
Nastavenie e-mailového účtu...........................................................56
Gmail™............................................................................................56

Hudba..........................................................................................58

Prenos hudby do zariadenia............................................................58
Počúvanie hudby..............................................................................58
Plocha prehrávača WALKMAN .......................................................59
Zoznamy skladieb............................................................................61
Zdieľanie hudby................................................................................61
Vylepšenie zvuku.............................................................................62
Vizualizér .........................................................................................62
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™.........................62
Služba online Music Unlimited.........................................................64

rádio FM......................................................................................65

Počúvanie rádia...............................................................................65
Obľúbené rozhlasové stanice...........................................................66
Nastavenia zvuku.............................................................................66

3

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Fotoaparát...................................................................................67

Fotografovanie a nahrávanie videí...................................................67
Rozpoznanie tváre...........................................................................68
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie

smejúcich sa tvárí............................................................................68
Pridanie geografickej polohy do fotografií........................................69
Všeobecné nastavenia fotoaparátu..................................................69
Nastavenia fotoaparátu....................................................................70
Nastavenia videokamery..................................................................73

Album..........................................................................................75

Zobrazenie fotografií a videí.............................................................75
Zdieľanie a správa fotografií a videí.................................................76
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor...........................77
Fotoalbumy......................................................................................78
Zobrazovanie fotografií na mape.....................................................79

Filmy............................................................................................82

Sledovanie videí v aplikácii Movies..................................................82
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení....................................83
Správa videí.....................................................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Služba Video Unlimited....................................................................85

Webový prehľadávač.................................................................86

Prehľadávanie webu.........................................................................86

Možnosti pripojenia...................................................................87

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.....................................................87
Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA

Certified™........................................................................................90
NFC..................................................................................................93
Bezdrôtová technológia Bluetooth®.................................................95
Pripojenie zariadenia k počítaču......................................................97
Pripojenie zariadenia k televíznemu prijímaču pomocou kábla.....101
Zrkadlenie obrazovky.....................................................................101
Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™...............102
Smart Connect...............................................................................102

Synchronizácia údajov v zariadení.........................................104

Informácie o synchronizácii údajov v zariadení..............................104
Synchronizácia so službami Google™...........................................104
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®....105
Synchronizácia so službou Facebook™........................................105

Mapy a určovanie polohy.........................................................107

Služby a zdroje určovania polohy..................................................107
Používanie systému GPS..............................................................107

4

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Mapy Google™..............................................................................108

Kalendár a budík......................................................................109

Kalendár.........................................................................................109
Budík..............................................................................................109

Podpora a údržba.....................................................................112

Aktualizácia zariadenia..................................................................112
Aplikácia Zálohovanie a obnovenie................................................113
Obnovenie nastavení zariadenia....................................................114
Zamknutie a ochrana zariadenia....................................................115
Hľadanie zariadenia.......................................................................118
Aplikácia Podpora..........................................................................118
Recyklácia zariadenia....................................................................118

Referencia.................................................................................119

Prehľad ikon statusov a upozornení...............................................119
Prehľad aplikácií.............................................................................120

Dôležité informácie..................................................................122

Leták s dôležitými informáciami.....................................................122
Obmedzenia služieb a funkcií........................................................122
Právne informácie..........................................................................122

5

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.