Sony Xperia SP - Zrkadlenie obrazovky

background image

Zrkadlenie obrazovky

Použite funkciu Zrkadlenie obrazovky na zobrazenie obrazovky zariadenia na

televízore alebo inom veľkom displeji bez použitia káblového pripojenia. Technológia

Wi-Fi Direct™ vytvorí bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami, takže sa

môžete posadiť a zobraziť obľúbené fotografie z pohodlia gauča. Túto funkciu môžete

tiež použiť na počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

Váš TV prijímač musí podporovať zrkadlenie obrazovky s použitím technológie Wi-Fi

CERTIFIED Miracast™, inak nebude vyššie popísaná funkcia fungovať. Ak TV prijímač

nepodporuje zrkadlenie obrazovky, bude potrebné zaplatiť bezdrôtový obrazový adaptér

samostatne.

Ak používate zrkadlenie obrazovky, kvalitu obrazu môže niekedy nepriaznivo ovplyvniť rušenie

iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

1

Televízor

: Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov

uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.

2

Zariadenie

: Stavový riadok posuňte nadol a ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky Pripojenie zariadenia Xperia™ > Zrkadlenie obrazovky

a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku Zapnúť Zrkadlenie obrazovky a vyberte zariadenie.

Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza

anténa Wi-Fi.

101

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.