Sony Xperia SP - Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™‎

background image

Skenovanie čiarových kódov s aplikáciou NeoReader™

Informácie o skenovaní s aplikáciou NeoReader™

Zariadenie môžete použiť ako skener čiarových kódov na získanie ďalších informácií

o snímaných predmetoch. V časopise napríklad zbadáte reklamu na kabát a chcete

nájsť najbližšiu maloobchodnú predajňu, kde si ho môžete kúpiť. Ak reklama obsahuje

čitateľný čiarový kód, v aplikácii NeoReader™ sa tento kód použije pri prístupe na

mobilný webový obsah, napríklad na webovú lokalitu s ďalšími informáciami

o produkte alebo mapu predajní v okolí. Aplikácia NeoReader™ podporuje väčšinu

štandardných typov čiarových kódov.

Spustenie aplikácie NeoReader™

1

V aplikácii Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku NeoReader™.

Skenovanie čiarových kódov

1

Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, podržte zariadenie nad čiarovým

kódom, kým sa celý čiarový kód nezobrazí v hľadáčiku.

2

Zariadenie čiarový kód automaticky naskenuje a keď ho rozozná, začne

vibrovať.

Manuálne zadávanie čiarového kódu

1

Keď je otvorená aplikácia NeoReader™, ťuknite na položku .

2

Zadajte čísla čiarového kódu do textového poľa a ťuknite na položku GO!.

Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™

V aplikácii NeoReader™ sú k dispozícii tieto možnosti ponuky:

Ak chcete zobraziť viac možností, ťuknite na túto položku

Ručne zadajte čísla čiarového kódu. Túto možnosť môžete využiť, ak má fotoaparát problémy s

čítaním čiarového kódu.

Zobrazte zoznam predchádzajúcich čiarových kódov.

Zobrazte informácie o aplikácii NeoReader™. Prečítajte si viac o rôznych typoch čiarových kódov

a o používaní aplikácie NeoReader™

Vyberte osobné nastavenia, ako napríklad jazyk a krajina. Tieto údaje sa používajú na

prispôsobenie obsahu čiarového kódu. Môžete tiež vybrať možnosti používania aplikácie

NeoReader™

Odošlite správu SMS, v ktorej odporučíte priateľovi prevziať aplikáciu NeoReader™