Sony Xperia SP - Pripojenie zariadenia k televíznemu prijímaču pomocou kábla

background image

Pripojenie zariadenia k televíznemu prijímaču pomocou kábla

Po pripojení zariadenia k televíznemu prijímaču môžete sledovať obsah uložený

v zariadení na väčšej obrazovke. Keď pripojíte zariadenie k televízoru, otvorí sa

aplikácia spúšťača televízora. Táto aplikácia umožňuje prehrať mediálne súbory

zariadenia v televíznom prijímači a v iných zariadeniach.

Kábel MHL bude pravdepodobne potrebné zakúpiť samostatne.

Zobrazenie obsahu zariadenia na televíznom prijímači s podporou vstupu MHL

1

Pripojte zariadenie k TV pomocou kábla MHL. Po vytvorení pripojenia sa v

stavovom riadku zariadenia zobrazí .

2

Aplikácia Spúšťač televízora sa spustí automaticky. Ak chcete mediálne súbory

zobraziť na televíznom prijímači, postupujte podľa pokynov.

Zobrazenie obsahu zariadenia v televízore s podporou vstupu HDMI™

1

Zariadenie pripojte k adaptéru MHL a adaptér pripojte k napájaciemu zdroju

USB.

2

Adaptér pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI™. V stavovom riadku

zariadenia sa po vytvorení pripojenia zobrazí .

3

Aplikácia Spúšťač televízora sa spustí automaticky. Zobrazte mediálne súbory

v televízore podľa pokynov.

Zobrazenie pomoci o používaní diaľkového ovládania televízneho prijímača

1

Keď je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, presuňte stavový riadok

nadol. Otvorí sa panel upozornení.

2

Ťuknite na položku Rozhranie MHL je pripojené.

Panel upozornení môžete tiež otvoriť stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní

televízneho prijímača.

Odpojenie zariadenia od TV prijímača

Odpojte zo zariadenia kábel MHL™ alebo adaptér MHL.