Sony Xperia SP - Používanie systému GPS

background image

Používanie systému GPS

Zariadenie je vybavené prijímačom GPS (Global Positioning System – globálny

systém na určovanie polohy), ktorý vypočítava polohu pomocou signálu zo satelitov.

Zariadenie podporuje aj systém GLONASS (Global Navigation Satellite System –

globálny navigačný satelitný systém). Oba systémy sa môžu v prípade potreby použiť

spoločne alebo jednotlivo, aby sa zaistila presnosť určenia polohy a bezproblémová

navigácia. Keď zapnete systém GPS, automaticky sa zapne aj systém GLONASS.

Pri využívaní funkcií, ktoré na zistenie polohy vyžadujú prijímač GPS a GLONASS treba mať

priamy výhľad na oblohu.

Zapnutie systému GPS

1

Posuňte stavový riadok smerom nadol a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Služby určovania polohy.

3

Posuňte jazdec vedľa položky Prístup k informáciám o mojej polohe doprava.

4

Akciu potvrďte ťuknutím na položku Súhlasím.

Keď zapnete systém GPS, automaticky sa zapne systém GLONASS.

Ako maximálne využiť funkcie

Pri prvom používaní systému GPS môže stanovenie polohy trvať 5 až 10 minút. Vo

vyhľadávaní pomôže, ak sa nachádzate na mieste s neobmedzeným výhľadom na

oblohu. Stojte na mieste a nezakrývajte anténu GPS (zvýraznená oblasť na obrázku).

Signály GPS dokážu prejsť cez oblaky a plast, ale nedokážu prejsť cez väčšinu

pevných objektov, ako sú budovy alebo hory. Ak sa vašu polohu nepodarí nájsť ani po

niekoľkých minútach, presuňte sa na iné miesto.

107

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.