Sony Xperia SP - Mapy Google™‎

background image

Mapy Google™

Pomocou aplikácie Mapy Google™ môžete sledovať svoju aktuálnu polohu, zobraziť

stav na cestách v reálnom čase a získať podrobné navigačné pokyny, ako sa dostať

k svojmu cieľu. Pred výletom môžete mapy prevziať a uložiť na pamäťovú kartu

a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za roaming.

Aplikácia Mapy Google™ vyžaduje prístup na internet. Pri pripojení na internet z vášho

zariadenia vám môžu byť účtované poplatky za dátové pripojenie. Ak chcete získať ďalšie

informácie, kontaktujte svojho operátora. Aplikácia Mapy Google™ nemusí byť k dispozícii vo

všetkých krajinách alebo oblastiach.

Používanie aplikácie Google Maps™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Mapy.

Ak chcete používať aplikáciu Google Maps™, je potrebné povoliť niektorý zo spôsobov

lokalizácie dostupných v časti Nastavenie > Služby určovania polohy.

Zobrazenie ďalších informácií o aplikácii Google Maps™

Ak používate aplikáciu Google Maps™, ťuknite na tlačidlo a potom ťuknite na

položku Pomoc.

Zobrazenie miest, na ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, pomocou

aplikácie Google Latitude™

Pridajte sa k službe Google Latitude™ a využite ju na zobrazenie miest na mape, na

ktorých sa nachádzajú vaši priatelia, alebo im oznámte svoju polohu a ďalšie

informácie.

108

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.