Sony Xperia SP - Pridanie a úprava kontaktov

background image

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku .

3

Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý

kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak

chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku

Telefónny kontakt

.

4

Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.

5

Po dokončení ťuknite na položku Hotovo.

Keď v kroku 3 vyberiete účet na synchronizáciu, pri ďalšom pridávaní kontaktu sa tento účet

zobrazí ako predvolený, po uložení ale môžete kontakt upraviť a tento účet zmeniť.

Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto

číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

3

Upravte požadované informácie.

4

Po dokončení ťuknite na položku Hotovo.

Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

Priradenie fotografie ku kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položku a vyberte želanú metódu pridania obrázku kontaktu.

4

Po dokončení pridania obrázku ťuknite na položku Hotovo.

Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie Album.

Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položky > Nastaviť signál zvonenia.

4

Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku Hotovo.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

Odstránenie kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.

3

Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte

rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť Označiť všetky.

4

Ťuknite na položku a potom na položku Odstrániť.

Úprava vlastných kontaktných informácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Osobné informácie, potom ťuknite na položku .

3

Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.

4

Po dokončení ťuknite na položku Hotovo.

46

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom textovej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položky > Uložiť.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku Vytvoriť nový kontakt.

4

Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku Hotovo.