Sony Xperia SP - Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

background image

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete

inými spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak

stane, môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite

záznamy omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

47

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prepojenie kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.

3

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku Prepojiť kontakt.

4

Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu,

a potom akciu potvrďte ťuknutím na tlačidlo OK. Údaje prvého kontaktu sa

zlúčia s druhým kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov

zobrazia ako jeden kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku

.

3

Ťuknite na položky Zrušiť prepoj. kontaktu > Zrušiť prepojenie.