Sony Xperia SP - Obľúbené položky a skupiny

background image

Obľúbené položky a skupiny

Kontakty môžete označiť ako obľúbené položky a získať k nim rýchly prístup z

aplikácie Kontakty. Kontakty môžete združovať aj do skupín a mať tak k nim rýchlejší

prístup z aplikácie Kontakty.

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo

odstrániť z obľúbených položiek.

3

Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku .

Priradenie kontaktu do skupiny

1

V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.

2

Ťuknite na položku a potom na panel priamo pod položkou Skupiny.

3

Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.

4

Ťuknite na položku Hotovo.