Sony Xperia SP - Hľadanie a zobrazenie kontaktov

background image

Hľadanie a zobrazenie kontaktov

Popis obrazovky Kontakty

1

Karty Kontakty, Volanie, Obľúbené položky a Skupiny

2

Zobrazenie podrobností o kontaktoch

3

Prechod na kontakty začínajúce na vybraté písmeno

4

Prístup k možnostiam komunikácie s kontaktom

5

Vyhľadávanie kontaktov

6

Pridanie kontaktu

7

Zobrazenie ďalších možností

Vyhľadávanie kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na a zadajte niekoľko prvých písmen mena kontaktu do poľa Hľadať

kontakty

. Zobrazia sa všetky kontakty začínajúce na zadané písmená.

45

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber kontaktov, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Kontakty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Filter.

3

V zobrazenom zozname označte alebo zrušte označenie požadovaných

možností. Ak máte kontakty synchronizované s účtom, tento účet sa zobrazí v

zozname. Ťuknutím na účet rozbalíte zoznam ďalších možností.

4

Po dokončení ťuknite na položku OK.