Sony Xperia SP - Budík

background image

Budík

O budíku

Použite svoje zariadenie ako budík a vyberte si v ňom akýkoľvek zvuk ako signál

budenia. Budík nebude zvoniť, ak máte vypnuté zariadenie. Budík však bude zvoniť,

ak máte zariadenie nastavené na tichý režim alebo režim V lietadle. Pri použití

niektorého z týchto režimov môžete zariadenie ponechať zapnuté aj počas spánku

bez toho, že by vás budili prichádzajúce hovory.

109

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Otvorenie budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

Nastavenie nového budíka

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na položku .

4

Ťuknite na položku Čas a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.

5

Ťuknite na položku Nastaviť.

6

V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.

7

Ťuknite na položku Hotovo.

Úprava existujúceho budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na položku Čas a upravte čas posúvaním nahor alebo nadol.

5

Ťuknite na položku Nastaviť.

6

V prípade potreby upravte iné nastavenia budíka.

7

Ťuknite na položku Hotovo.

Formát času budíka je rovnaký ako formát, ktorý ste vybrali pre všeobecné nastavenia času,

napríklad 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Deaktivácia budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Budík a hodiny a ťuknite na ňu.

3

Jazdec vedľa budíka, ktorý chcete deaktivovať, posuňte doľava.

Aktivácia existujúceho budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Budík a hodiny a ťuknite na ňu.

3

Posuňte jazdec doprava vedľa budíka, ktorý chcete aktivovať.

Odstránenie budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite a podržte prst na budíku, ktorý chcete vymazať.

4

Ťuknite na položku Odstrániť budík, potom ťuknite na položku Áno.

Nastavenie signálu zvonenia budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Budík a hodiny a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na položku Zvuk budíka a vyberte možnosť. Potom ťuknite na položku

Hotovo

.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

Nastavenie opakovaného budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku Budík a hodiny.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Ťuknite na položku Opakovať.

5

Začiarknite políčka pre požadované dni a potom ťuknite na položku OK.

6

Ťuknite na položku Hotovo.

110

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie názvu budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Budík a hodiny a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Do poľa Text budíka zadajte názov budíka.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

Aktivácia funkcie vibrácií budíka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku Budík a hodiny a ťuknite na ňu.

3

Ťuknite na budík, ktorý chcete upraviť.

4

Začiarknite políčko Vibrovať.

5

Ťuknite na položku Hotovo.

Pri vytváraní nového budíka je funkcia vibrácií predvolene zapnutá.

Nastavenie spustenia budíkov v zariadení v tichom režime

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte položku Budík a hodiny a ťuknite na ňu a potom ťuknutím vyberte

budík.

3

Začiarknite políčko Budík v tichom režime.

4

Ťuknite na položku Hotovo.

Funkcia budíka v tichom režime je pri vytváraní nového budíka predvolene zapnutá.

Odloženie budíka po jeho spustení

Ťuknite na položku Odložiť.

Vypnutie budíka po jeho spustení

Posuňte položku doprava.

111

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.