Sony Xperia SP - Zdieľanie hudby

background image

Zdieľanie hudby

Odoslanie skladby

1

Otvorte plochu aplikácie WALKMAN.

2

Vyhľadajte skladbu alebo album, ktoré chcete odoslať. Dotknite sa názvu

skladby a podržte na ňom prst.

3

Ťuknite na položku Zdieľať.

4

Vyberte aplikáciu zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rovnakým spôsobom môžete odoslať tiež albumy a zoznamy skladieb.

Zdieľanie hudby v službe Facebook™

Funkcia Hudba priateľov umožňuje zhromažďovať odkazy na hudbu a na obsah

súvisiaci s hudbou, ktoré môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom služby

Facebook™.

61

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie označenia „To sa mi páči“ ku skladbe v službe Facebook™

1

Počas prehrávania skladby v aplikácii „WALKMAN“ ťuknite na obal albumu.

2

Ťuknite na , aby ste ukázali v službe Facebook™, že sa vám daná skladba

páči. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.

3

Ťuknutím na možnosť Zdieľať odošlite skladbu do služby Facebook™. Po

úspešnom prijatí skladby dostanete zo služby Facebook™ potvrdenie.

Správa hudby od priateľov

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položky Hudba

priateľov

> Najnovšie.

2

Ťuknutím na položku ju otvorte a podľa potreby upravte.

3

Ťuknutím na tlačidlo pridajte označenie Páči sa mi to ku skladbe v službe

Facebook™

. V prípade potreby pridajte komentár do poľa na komentáre.

Zobrazenie zdieľanej hudby

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a potom ťuknite na položky Hudba

priateľov

> Zdieľané mnou.

2

Prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a ťuknite na ňu. Zobrazia sa všetky

dostupné komentáre k danej položke.