Sony Xperia SP - Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™‎

background image

Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™

Službu rozpoznávania hudby TrackID™ môžete využiť na identifikáciu hudobnej

skladby, ktorú počujete hrať vo vašom okolí. Nahrajte si krátku ukážku z piesne

a o niekoľko sekúnd získate informácie o interpretovi, názve a albume. Skladby

rozpoznané technológiou TrackID™ môžete nakupovať a môžete zobrazovať rebríčky

TrackID™, aby ste videli, čo vyhľadávajú používatelia technológie TrackID™ na celom

62

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

svete. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete službu TrackID™ používať v tichom

prostredí.

1

Zobrazenie možností služby TrackID

2

Zobrazenie aktuálnych hudobných rebríčkov

3

Zobrazenie histórie výsledkov vyhľadávania

4

Nahrávanie a identifikácia hudby

Aplikácia TrackID™ ani služba TrackID™ nie sú podporované vo všetkých krajinách/oblastiach

alebo vo všetkých sieťach či v rámci všetkých poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach.

Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku TrackID™ a ťuknite na ňu a potom nasmerujte zariadenie

k zdroju hudby.

3

Ťuknite na položku . Ak služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky sa

zobrazia na obrazovke.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku aplikácie TrackID™, stlačte tlačidlo

.

Zobrazenie rebríčkov TrackID™

Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku Rebríčky. Zobrazí sa

rebríček vašej oblasti.

Zobrazenie rebríčkov TrackID™ inej oblasti

1

Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku Rebríčky.

2

Ťuknite na položky > Oblasti a potom vyberte krajinu alebo oblasť.

Zakúpenie skladby rozpoznanej aplikáciou TrackID™

1

Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku Prevziať.

2

Nákup dokončite podľa pokynov v zariadení.

Skladbu, ktorú si chcete zakúpiť, môžete vybrať aj otvorením karty História alebo Rebríčky

z úvodnej obrazovky aplikácie TrackID™.

Zdieľanie skladby

1

Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku Zdieľať a potom

vyberte spôsob zdieľania.

2

Postup dokončite podľa pokynov v zariadení.

Zobrazenie informácií o interpretovi skladby

Keď aplikácia TrackID™ rozpozná skladbu, ťuknite na položku Interpret.

63

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odstránenie skladby z histórie skladieb

1

Otvorte aplikáciu TrackID™ a potom ťuknite na položku História.

2

Ťuknite na názov skladby a potom ťuknite na položku Odstrániť.

3

Výber potvrďte ťuknutím na položku Áno.