Sony Xperia SP - Prenos hudby do zariadenia

background image

Prenos hudby do zariadenia

Hudbu je možné preniesť z počítača do zariadenia niekoľkými spôsobmi:

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB a myšou posuňte hudobné súbory

priamo do aplikácie na správu súborov v počítači. Prečítajte si časť

Pripojenie

zariadenia k počítaču

na stránke 97.

Ak používate osobný počítač, môžete na usporiadanie hudobných súborov, vytvorenie

zoznamov skladieb, objednanie kanálov podcast a podobne používať aplikáciu Media

Go™ od spoločnosti Sony. Ďalšie informácie a aplikácia Media Go™ na prevzatie.

Ak používate Apple® Mac®, na prenos svojich mediálnych súborov z aplikácie iTunes

do zariadenia môžete použiť aplikáciu Sony™ Bridge for Mac.

Ďalšie informácie a aplikácia Sony™ Bridge for Mac na prevzatie

.