Sony Xperia SP - Plocha prehrávača WALKMAN

background image

Plocha prehrávača WALKMAN

Plocha prehrávača WALKMAN poskytuje prehľad všetkých skladieb na zariadení, ako

aj skladieb dostupných v službe Music Unlimited. Môžete tu spravovať albumy

a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporadovať hudbu podľa nálady a tempa

pomocou staníc SensMe™.

1

Rebríčky od Music Unlimited

2

Nové vydania od Music Unlimited

3

Špeciálne zoznamy skladieb od Music Unlimited

4

Prehľadávanie hudby podľa interpreta

5

Prehľadávanie hudby podľa skladby

6

Prehľadávanie hudby podľa albumu

59

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

7

Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb

8

Zhromažďovanie prepojení na hudbu a súvisiaci obsah, ktoré vy a vaši priatelia

zdieľate prostredníctvom online služieb

9

Správa a úprava hudby pomocou staníc služby Music Unlimited

10

Otvorenie prehrávača hudby „WALKMAN“

Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii

vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú

dodatočné podmienky a požiadavky.

Zobrazenie plochy prehrávača WALKMAN

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku > .

2

Ak sa nezobrazuje plocha prehrávača WALKMAN, ťuknite na tlačidlo .

Pridanie skratky na skladbu

1

Na ploche aplikácie WALKMAN vyhľadajte skladbu, na ktorú chcete vytvoriť

skratku.

2

Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst.

3

Ťuknite na položku Pridať ako skratku. Skratka sa zobrazí na ploche aplikácie

WALKMAN.

Na skladby v službe Music Unlimited skratky pridávať nemôžete.

Zmena usporiadania skratiek

Na ploche prehrávača WALKMAN sa dotknite skratky a podržte na nej prst,

kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku na nové

miesto.

Odstránenie skratky

Na ploche prehrávača WALKMAN sa dotknite skratky a podržte na nej prst,

kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje. Potom presuňte položku do

priečinka .

Môžete odstrániť iba skratky, ktoré ste sami vytvorili.

Do priečinka môžete presunúť aj predvolené skratky, no tie sa iba skryjú a neodstránia sa.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

1

Na ploche aplikácie WALKMAN ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Prevziať informácie o hudbe > Spustiť. Zariadenie na

internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie

o skladbách týkajúce sa vašej hudby.

Aplikácia staníc SensMe™ sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie staníc SensMe™

Na ploche prehrávača WALKMAN ťuknite na položku a potom na položky

Prevziať informácie o hudbe

> Spustiť.

Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

Odstránenie skladby

1

Otvorte plochu prehrávača WALKMAN a vyhľadajte skladbu, ktorú chcete

odstrániť.

2

Dotknite sa názvu skladby a podržte na ňom prst a potom ťuknite na možnosť

Odstrániť

.

Takýmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.

60

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.