Sony Xperia SP - Všeobecné nastavenia fotoaparátu

background image

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Prehľad nastavení režimu snímania

Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenie podľa každej scény.

Manuálne

Umožňuje upraviť nastavenie fotoaparátu manuálne.

Efekt obrázka

Použite efekty na fotografiu.

Panoramatický záber

Použite toto nastavenie na snímanie širokouhlých panoramatických fotografií. Len stlačte tlačidlo

fotoaparátu a plynulo posúvajte fotoaparát z jednej strany na druhú.

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia

rýchleho spustenia.

Iba spustiť

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť,

keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a snímať

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť

a automaticky nasnímať fotografiu, keď je obrazovka uzamknutá.

Spustiť a nahrať video

Keď je toto nastavenie aktivované, stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu môžete fotoaparát spustiť

a začať snímať video, keď je obrazovka uzamknutá.

Vypnuté

69

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke

fotoaparátu. Fotografia sa nasníma, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je

k dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný

ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Vyváženie bielej farby

Táto funkcia umožňuje nastaviť vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia. Ikona

nastavenia vyváženia bielej farby je k dispozícii na obrazovke fotoaparátu.

Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.

Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.

Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.

Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.

Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.