Sony Xperia SP - Rozpoznanie tváre

background image

Rozpoznanie tváre

Funkciu rozpoznania tváre môžete použiť na zaostrenie na tvár, ktorá sa nachádza

mimo stredu. Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi

rámikmi. Žltý rámik označuje tvár, na ktorú bude zaostrené. Fotoaparát zaostrí na tvár,

ktorá je k nemu najbližšie. Ťuknutím na iný rámik môžete vybrať inú tvár, na ktorú

chcete zaostriť.

Zapnutie rozpoznania tváre

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Ťuknite na položku a potom na položku .

4

Ťuknite na položky Režim zaostrenia > Rozpoznanie tváre.

Nasnímanie fotografie pomocou rozpoznania tváre

1

S otvoreným fotoaparátom a zapnutou funkciou Rozpoznanie tváre namierte

fotoaparát na snímaný objekt. Je možné rozpoznať až päť tvárí a každá je

orámovaná.

2

Stlačte tlačidlo uzávierky fotoaparátu do polovice. Tvár, na ktorú fotoaparát

zaostril, je označená žltým rámčekom.

3

Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo uzávierky úplne nadol.