Sony Xperia SP - Pridanie geografickej polohy do fotografií

background image

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu

(geografickú značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha

sa určí pomocou bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie

GPS.
Zobrazenie symbolu na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického

označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol ,

funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže

k fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto

dvoch symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Služby určovania polohy.

3

Posuňte jazdec vedľa položky Prístup k informáciám o mojej polohe doprava.

4

Zapnite fotoaparát.

5

Ťuknite na položku a potom na položku .

6

Posuňte jazdec vedľa položky Označovanie geoznačkami doprava.

7

Ťuknite na položku OK.