Sony Xperia SP - Používanie technológie Smile Shutter™‎ na zachytávanie smejúcich sa tvárí

background image

Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie

smejúcich sa tvárí

Na vyfotografovanie tváre práve vtedy, keď sa smeje, použite technológiu Smile

Shutter™. Vo fotoaparáte sa rozpozná až päť tvárí a vyberie jedna, na ktorú sa

zameria pri rozpoznávaní úsmevu a automatickom zaostrení. Keď sa označená osoba

usmeje, fotoaparát automaticky nasníma fotografiu.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku a potom na položku .

3

Ťuknite na položku Rozpoznanie úsmevu a vyberte úroveň úsmevu.

68

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Snímanie s funkciou Smile Shutter™

1

Ak je fotoaparát otvorený a funkcia Smile Shutter™ zapnutá, namierte objektív

na objekt. Fotoaparát zvolí tvár, na ktorú zaostrí.

2

Vybraná tvár sa zobrazí vo farebnom rámčeku a fotografia sa automaticky

nasníma.

3

Ak sa úsmev nezaregistruje, stlačením spúšte nasnímajte fotografiu ručne.