Sony Xperia SP - Nastavenia videokamery

background image

Nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.

3

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .

4

Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

HD 1080p

1980×1080(16:9)

Formát HD 1080p (Full High Definition) s pomerom strán 16:9. 1 980 × 1 080 pixlov.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1 280 × 720 pixlov.

Správa MMS

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je

limitovaný veľkosťou správy MMS.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrať video bez toho, aby ste zariadenie držali v rukách.

Vhodné pri nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť

môžete použiť aj ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie 10-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím

nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie 2-sekundového oneskorenia medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím nahrávania

videa.

Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je

zapnuté priebežné automatické zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje

zaostrenie tak, aby oblasť v bielom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné automatické zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré na obrazovke označí bielymi rámčekmi. Fotoaparát

automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu

ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa vybratá tvár, na ktorú je zaostrené, označí

žltým rámčekom. Rozpoznanie tváre nie je možné použiť v prípade všetkých typov scén. Priebežné

automatické zaostrovanie je zapnuté.

73

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Sledovanie objektu

Ak objekt dotykom v hľadáčiku vyberiete, fotoaparát ho bude automaticky sledovať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa

toho automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Prispôsobuje expozíciu na stred obrázka.

Priemerné

Počíta expozíciu na základe intenzity svetla osvetľujúceho celý obrázok.

Bodové

Prispôsobuje expozíciu na veľmi malú časť obrázka, ktorý chcete nasnímať.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Manuálne.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Blesk

Ak chcete nahrávať video pri slabom osvetlení alebo pri protisvetle, použite blesk.

Ikona videa s bleskom je k dispozícii iba na obrazovke videokamery. Niekedy môže

byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Zapnuté

Vypnuté

74

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.