Sony Xperia SP - Fotografovanie a nahrávanie videí

background image

Fotografovanie a nahrávanie videí

1

Priblíženie alebo vzdialenie

2

Hlavná obrazovka fotoaparátu

3

Tlačidlo fotoaparátu – aktivácia fotoaparátu/snímanie fotografií/nahrávanie videí

4

Zobrazenie fotografií a videí

5

Snímanie fotografií alebo nahrávanie videoklipov

6

Návrat o krok späť alebo ukončenie práce s fotoaparátom

7

Ikona nastavení režimu snímania

8

Ikona nastavení fotoaparátu a ikony skratiek

9

Predný fotoaparát

Fotografovanie z obrazovky uzamknutia

1

Ak chcete obrazovku aktivovať, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Fotoaparát aktivujte potiahnutím prstom doľava v hornej časti obrazovky.

3

Po otvorení fotoaparátu ťuknite na položku .

Nasnímanie fotografie pomocou tlačidla uzávierky fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Spúšť fotoaparátu zatlačte nadoraz.

Snímanie fotografií ťuknutím na tlačidlo na obrazovke

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na subjekt.

3

Ťuknite na tlačidlo fotoaparátu na obrazovke . Fotografia sa zaznamená, len

čo uvoľníte prst.

Nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku .

3

Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu. Fotografia sa

nasníma, len čo uvoľníte prst.

Používanie blesku fotoaparátu

1

Keď je spustený fotoaparát, ťuknite na položku .

2

Vyberte požadované nastavenie blesku.

3

Nasnímajte fotografiu.

67

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nahrávanie videa pomocou spúšte fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na položku a potom vyberte položku .

3

Ak nie je vybratá videokamera, ťuknite na položku .

4

Ak chcete nahrať video, stlačte spúšť fotoaparátu.

5

Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte spúšť fotoaparátu.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na snímaný objekt.

3

Ťuknutím na položku spustite nahrávanie.

4

Ťuknutím na položku zastavte nahrávanie.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania Superior Auto.

Zobrazenie fotografií a videí

1

Aktivujte fotoaparát a potom ťuknutím na miniatúru otvorte fotografiu alebo

video.

2

Fotografie a videá zobrazte rýchlym pohybom prstu doľava alebo doprava.

Odstránenie fotografie alebo nahratého videa

1

Vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete odstrániť.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte položku .

3

Ťuknite na položku .

4

Akciu potvrďte ťuknutím na položku Odstráň.