Sony Xperia SP - Sledovanie videí v aplikácii Movies

background image

Sledovanie videí v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videoklipy, ktoré ste si uložili alebo

prevzali do zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať

plagát, zhrnutie deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať

filmy zo zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

Videá nasnímané fotoaparátom zariadenia sa nezobrazujú v aplikácii Movies, ale v aplikácii

Album.

Niektoré videosúbory sa v aplikácii Movies pravdepodobne nebudú dať prehrať.

Popis aplikácie Movies

1

Otvorenie aplikácie Video Unlimited

2

Zobrazenie možností ponuky

3

Prehratie naposledy sledovaného videa ťuknutím

4

Prehľadávanie všetkých videí prevzatých alebo uložených v zariadení

5

Prehratie uložených alebo prevzatých videosúborov ťuknutím

6

Zobrazenie všetkých videí v službe Video Unlimited ťuknutím

7

Zobrazenie podrobností videa v službe Video Unlimited ťuknutím

Sony Entertainment Network so službou Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii

vo všetkých krajinách. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú

dodatočné podmienky a požiadavky.

Prehrávanie videí v aplikácii Movies

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku Filmy

a ťuknite na ňu.

2

Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke

nezobrazuje, ťuknite na položku Všetky na karte Moja kolekcia a potom

vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.

3

Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.

4

Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať

v prehrávaní, ťuknite na položku .

5

Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu.

Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo

dopredu.

82

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prehrávanie videa v externom zariadení

1

Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.

2

Ťuknite na položky > Throw.

3

Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii

žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé

zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Movies

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku Filmy

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

1

Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenia zvuku.

3

Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.

4

Po dokončení ťuknite na položku OK.

Zdieľanie videa

1

Počas prehrávania videoklipu ťuknite na tlačidlo a potom na tlačidlo Zdieľať.

2

V otvorenej ponuke ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť k zdieľaniu videa, a

potom ho odošlite podľa uvedených krokov.