Sony Xperia SP - Usporiadanie e-mailových správ

background image

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie vašich e-mailov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku E-mail.

3

Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku a vyberte účet, ktorý

chcete zoradiť. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na položku Prijaté správy.

Ak chcete zoradiť všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na položku a potom

na položku Kombin. prijaté správy.

4

Ťuknite na a potom ťuknite na položku Zoradiť.

5

Vyberte možnosť zoradenia.

Hľadanie e-mailov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ak používate viaceré emailové účty, ťuknite na položku a vyberte názov

účtu, ktorý chcete skontrolovať. Potom v rozbaľovacej ponuke ťuknite na

položku Prijaté správy. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz,

ťuknite na položku a potom na položku Kombin. zobrazenie.

3

Ťuknite na položku .

4

Zadajte hľadaný text a potom ťuknite na klávesnici na položku .

5

Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite

na e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

55

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na položku a vyberte účet,

ktorý chcete skontrolovať.

3

Pri účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte možnosť Zobraziť všetky priečinky.

Odstránenie e-mailovej správy

1

V priečinku prijatých e-mailových správ označte políčko správy, ktorú chcete

odstrániť, a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku Odstrániť.

V prijatých e-mailových správach môžete správu odstrániť aj rýchlym pohybom doprava.