Sony Xperia SP - Nastavenie e-mailu

background image

Nastavenie e-mailu

Pomocou e-mailovej aplikácie v zariadení môžete odosielať a prijímať e-mailové

správy prostredníctvom e-mailových účtov. Môžete používať jeden alebo viac e-

mailových účtov súčasne vrátane firemného účtu Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavenie e-mailového účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku E-mail a ťuknite na ňu.

3

Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.

Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb

elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Pridanie ďalšieho e-mailového účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku E-mail.

3

Ak používate viaceré e-mailové účty, ťuknite na položku a potom na

položkuPridať účet.

4

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku Ďalej. Ak sa

nastavenie e-mailového účtu nedá prevziať automaticky, dokončite nastavenie

manuálne.

5

Po zobrazení výzvy zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko

identifikovateľný.

6

Po dokončení ťuknite na položku Ďalej.

Nastavenie e-mailového účtu ako predvoleného účtu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku E-mail a ťuknite na ňu.

3

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku Nastavenia.

4

Vyberte účet, ktorý chcete použiť ako predvolený účet na vytváranie

a odosielanie e-mailových správ.

5

Začiarknite políčko Predvolený účet. Prijaté správy predvoleného účtu sa

zobrazia vždy, keď otvoríte e-mailovú aplikáciu.

Ak máte iba jeden e-mailový účet, potom je zároveň predvoleným účtom.