Sony Xperia SP - Nastavenie e-mailového účtu

background image

Nastavenie e-mailového účtu

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku E-mail.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Nastavenia.

4

Vyberte účet, ktorý si želáte odstrániť.

5

Ťuknite na položky Odstrániť účet > OK.

Zmena frekvencie kontroly prijatých správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku E-mail.

3

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku Nastavenia.

4

Vyberte účet, v ktorom si želáte zmeniť frekvenciu kontroly prijatých správ.

5

Ťuknite na položky Frekvencia kontrol. e-mailov > Frekvencia kontroly

a vyberte možnosť.

Nastavenie automatickej odpovede Mimo kanceláriu v účte služby Exchange

Active Sync

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku Nastavenia.

3

Vyberte účet služby EAS (Exchange Active Sync), pre ktorý si želáte nastaviť

automatickú odpoveď Mimo kancelárie.

4

Ťuknite na položku Mimo pracoviska.

5

Ťuknite na pri karte Mimo pracoviska, aby sa zmenil na .

6

Ak je to potrebné, označte zaškrtávacie políčko Nastaviť časový rozsah a

nastavte časové rozmedzie pre automatickú odpoveď.

7

Zadajte správu Mimo kancelárie do tela textového poľa.

8

Výber potvrďte ťuknutím na položku OK.