Sony Xperia SP - Leták s dôležitými informáciami

background image

Leták s dôležitými informáciami

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte Dôležité informácie, ktoré sú súčasťou

sprievodcu nastavením v zariadení alebo v balení.

Pre ručný prístup k sprievodcovi nastavením

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky Nastavenie > Sprievodca nastavením.