Sony Xperia SP - Zobrazovanie fotografií na mape

background image

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o polohe na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami.

Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste

79

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

danú fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme

Pridanie geografickej

polohy do fotografií

na stránke 69.

Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie polohy a aktivovali označovanie geoznačkami,

fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.

1

Hľadanie miesta na mape.

2

Zobrazenie možností ponuky.

3

Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste.

4

Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Ťahaním zobrazíte ďalšie

časti mapy.

5

Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej

obrazovke.

Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna

z nich. Celkový počet fotografii sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Ak chcete

zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr

v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografie

1

Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi

a potom ťuknutím na položku Ťukn. nastavte polohu otvorte obrazovku mapy.

2

Vyhľadajte želané miesto, ťuknite naň a umiestnite fotografiu na mapu.

3

Ak chcete prispôsobiť miesto fotografie, ťuknite na miesto na mape, kde si

želáte presunúť danú fotografiu.

4

Keď skončíte, ťuknutím na tlačidlo OK uložte geoznačku a vráťte sa do

zobrazovača fotografií.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Album > Moje albumy > Mapy a ťuknite na ne.

3

Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbuse

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Album > Moje albumy > Svet a ťuknite na ne.

3

Ťuknutím na fotografiu ju zobrazíte na celej obrazovke.

80

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena geoznačky fotografie

1

Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie

a podržte na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na

požadované miesto na mape.

2

Ťuknite na položku OK.

Zmena zobrazenia mapy

Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na a vyberte Klasické zobrazenie

alebo Satelitné zobrazenie.

81

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.