Sony Xperia SP - Fotoalbumy

background image

Fotoalbumy

Na karte Moje albumy v aplikácii Album sa nachádzajú všetky vaše fotoalbumy

vrátane albumov s fotografiami a videami, ktoré ste nasnímali fotoaparátom,

a obsahu, ktorý zdieľate online v službách, ako sú PlayMemories, Picasa a Facebook.

Keď sa prihlásite do niektorej takejto služby, môžete spravovať obsah, pridávať

komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov. V aplikácii

Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné úpravy

a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie

Bluetooth®, e-mail a správy.

78

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby online PlayMemories

2

Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™

3

Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™

4

Zobrazenie fotografií pomocou služby online Flickr™

5

Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia

6

Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v internom ukladacom priestore zariadenia

7

Zobrazenie fotografií v režime glóbusu

8

Zobrazenie fotografií na mape

9

Zobrazenie všetkých fotografii a videí uložených na vymeniteľnej pamäťovej karte

10 Zobrazenie všetkých fotografií s tvárami

Služba online PlayMemories nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie fotografií zo služieb online v albume

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky Album > Moje albumy a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na požadovanú službu online.

4

Ťuknite na položku Pripojiť. Zobrazia sa všetky dostupné albumy online, ktoré

ste odovzdali do príslušnej služby.

5

Ťuknutím na ľubovoľný album zobrazte jeho obsah a potom ťuknite na fotografiu

v albume.

6

Rýchlym pohybom doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo ďalšie video.

Rýchlym pohybom prstu doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo

nasledujúce video.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu albumu online

1

Keď si prezeráte fotografiu v albume online, ťuknutím na obrazovku zobrazte

panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku zobrazte komentáre.

2

Do vstupného poľa zadajte komentáre a ťuknite na položku Odoslať.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe

Facebook™

Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti

Facebook™ ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite

na položku . Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti

Facebook™

.