Sony Xperia SP - Blocarea şi deblocarea ecranului

background image

Blocarea şi deblocarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit şi nu este utilizat pentru o perioadă de tip setată,

ecranul se întunecă pentru a economisi energia bateriei şi se blochează în mod

automat. Această blocare împiedică acţiunile nedorite pe ecranul tactil atunci când nu

îl utilizaţi.

Pentru a activa ecranul

Apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a debloca ecranul

Aşezaţi un deget pe ecran şi deplasaţi-l în sus sau în jos.

Există mai multe moduri de deblocare a ecranului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi

Setarea unei blocări a ecranului

de la pagina 116.

Pentru a bloca ecranul

Când ecranul este activ, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .