Sony Xperia SP - Recunoaşterea muzicii cu TrackID™‎

background image

Recunoaşterea muzicii cu TrackID™

Utilizaţi serviciul de recunoaştere a muzicii TrackID™ pentru a identifica piesa care se

aude în jur. Înregistraţi pur şi simplu o mostră scurtă din melodie şi veţi afla informaţii

despre artist, titlu şi album în câteva secunde. Puteţi achiziţiona o piesă identificată de

62

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

TrackID™ şi puteţi vizualiza liste TrackID™ pentru a vedea ce caută utilizatorii

TrackID™ de pe glob. Pentru rezultate optime, utilizaţi tehnologia TrackID™ într-o

zonă liniştită.

1

Vizualizaţi opţiuni pentru TrackID

2

Vizualizaţi clasamente muzicale curente

3

Vizualizaţi istoricul rezultatelor căutării

4

Înregistraţi şi identificaţi muzică

Aplicaţia TrackID™ şi serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate ţările/regiunile sau de

către toate reţelele şi/sau toţi furnizorii de servicii din toate zonele.

Pentru a identifica muzica utilizând tehnologia TrackID™

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor

2

Găsiţi şi atingeţi uşor TrackID™, apoi ţineţi dispozitivul îndreptat către sursa

muzicii.

3

Atingeţi uşor . Dacă piesa este recunoscută de serviciul TrackID™, rezultatele

apar pe ecran.

Pentru a reveni la ecranul principal TrackID™, apăsaţi pe

.

Pentru a vizualiza clasamente în TrackID™

Deschideţi aplicaţia TrackID™, apoi atingeţi uşor Liste. Este arătat un

clasament din regiunea dvs.

Pentru a vizualiza diagrame TrackID™ din altă regiune

1

Deschideţi aplicaţia TrackID™, apoi atingeţi uşor Liste.

2

Atingeţi uşor > Regiuni şi apoi selectaţi ţara sau regiunea.

Pentru a cumpăra o piesă recunoscută de aplicaţia TrackID™

1

După ce o piesă este recunoscută de aplicaţia TrackID™, atingeţi uşor

Descărcare

.

2

Urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv pentru a finaliza achiziţia.

De asemenea, puteţi selecta o piesă pentru cumpărare deschizând fila Istoric sau Liste din

ecranul principal TrackID™.

Pentru a partaja o piesă

1

După ce o piesă este recunoscută de aplicaţia TrackID™, atingeţi uşor

Partajare

, apoi selectaţi o metodă de partajare.

2

Urmaţi instrucţiunile de pe dispozitiv pentru a finaliza procedura.

Pentru a vizualiza informaţii despre artistul care interpretează o piesă

După ce o piesă este recunoscută de aplicaţia TrackID™, atingeţi uşor Info.

artist

.

63

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a şterge o piesă din istoricul de piese

1

Deschideţi aplicaţia TrackID™, apoi atingeţi uşor Istoric.

2

Atingeţi uşor un titlu de piesă, apoi Ştergere.

3

Atingeţi uşor Da pentru a confirma.