Sony Xperia SP - Vizionarea clipurilor video în aplicaţia Filme

background image

Vizionarea clipurilor video în aplicaţia Filme

Utilizaţi aplicaţia Filme pentru a reda filme şi alt conţinut video salvat sau descărcat pe

dispozitiv. De asemenea, aplicaţia Filme vă ajută să obţineţi afişe, rezumate de

subiecte, informaţii despre gen şi detalii despre regizor pentru fiecare film. De

asemenea, puteţi să redaţi filme pe alte dispozitive conectate la aceeaşi reţea.

Clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului sunt afişate în aplicaţia Album, nu în

aplicaţia Filme.

Este posibil ca unele clipuri video să nu poată fi redate în aplicaţia Filme.

Prezentare generală a filmelor

1

Deschideţi aplicaţia Video Unlimited

2

Vizualizaţi opţiunile de meniu

3

Atingeţi scurt pentru a viziona clipul video vizionat cel mai recent

4

Răsfoiţi toate clipurile video descărcate sau salvate pe dispozitiv

5

Atingeţi scurt pentru a reda fişiere video salvate sau descărcate

6

Atingeţi scurt pentru a vizualiza toate clipurile video din Video Unlimited

7

Atingeţi scurt pentru a vedea detalii despre un clip video din Video Unlimited

Serviciul Sony Entertainment Network, care include Video Unlimited şi Music Unlimited, nu

este disponibil pe toate pieţele. Pentru acesta este necesar un abonament separat. Se aplică

termene şi condiţii suplimentare.

Pentru a reda un clip video în aplicaţia Filme

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor Filme.

2

Găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi. În cazul în care clipul

video nu este afişat pe ecran, atingeţi uşor Toate în fila Colecţia mea, apoi

găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

3

Pentru a afişa sau a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul.

4

Pentru a întrerupe redarea, atingeţi uşor . Pentru a relua redarea, atingeţi

uşor .

5

Pentru a derula înapoi, trageţi marcajul barei de progres spre stânga. Pentru a

derula înainte, trageţi marcajul barei de progres spre dreapta.

Pentru a reda un clip video pe un dispozitiv extern

82

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Atunci când este redat clipul video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa toate

comenzile.

2

Atingeţi uşor > Throw.

3

Selectaţi un dispozitiv extern pe care să fie redat clipul video. Dacă nu este

disponibil niciun dispozitiv extern, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a

adăuga unul.

Pentru a schimba setările în aplicaţia Filme

1

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor Filme.

2

Atingeţi uşor , apoi schimbaţi setările în funcţie de preferinţe.

Pentru a modificare setările de sunet în timpul redării unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

comenzile.

2

Atingeţi uşor , apoi Setări sunet.

3

Marcaţi casetele de selectare pentru setările de sunet pe care doriţi să le

activaţi.

4

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor OK.

Pentru a partaja un clip video

1

Când se redă un clip video, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor Partajare.

2

În meniul care se deschide, atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi

pentru a partaja clipul video selectat, apoi urmaţi paşii corespunzători pentru a-l

trimite.