Sony Xperia SP - Setările pentru Internet şi schimb de mesaje

background image

Setările pentru Internet şi schimb de mesaje

Pentru a accesa Internetul şi pentru a trimite mesaje multimedia, trebuie să aveţi o

conexiune de date de telefonie mobilă şi setările corecte; aceste setări sunt cunoscute

sub numele de setări APN (Access Point Name - Nume punct de acces). APN-ul

identifică reţeaua la care se poate conecta un dispozitiv mobil.
De obicei, puteţi să descărcaţi setările pentru Internet şi schimb de mesaje atunci

când configuraţi pentru prima dată dispozitivul în care este inserată o cartelă SIM. În

alte cazuri, este posibil ca setările să fie instalate în prealabil. Dacă setările nu sunt

instalate, le puteţi descărca sau adăuga manual. Contactaţi operatorul de reţea pentru

informaţii detaliate despre setările pentru Internet şi schimb de mesaje.

Dacă nu puteţi să accesaţi Internetul, nu aveţi conexiune de date sau nu puteţi să trimiteţi sau

să primiţi mesaje multimedia, încercaţi să rezolvaţi problema ştergând toate setările pentru

Internet şi schimb de mesaje şi apoi adăugaţi-le din nou.

Pentru a descărca setările pentru Internet şi schimb de mesaje

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Xperia™ > Setări Internet.

3

Atingeţi uşor Acceptare.

Pentru a reiniţializa setările Internet implicite

1

Trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor Mai multe... > Reţele de mobile.

3

Atingeţi uşor Nume punct de acces, apoi atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor Restabilire valori implicite.

Nume puncte de acces (APN-uri)

Un nume APN este utilizat pentru a stabili conexiuni de date între dispozitiv şi Internet.

Numele APN defineşte tipul de adresă IP de utilizat, metodele de securitate de invocat

şi conexiunile cu limită fixată de utilizat. Verificarea numelui APN este utilă când nu

puteţi să accesaţi Internetul, nu aveţi conexiune de date sau nu puteţi să trimiteţi sau

să primiţi mesaje multimedia.

Pentru a vizualiza numele APN curent

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile.

3

Atingeţi uşor Nume punct de acces.

Dacă aveţi mai multe conexiuni disponibile, conexiunea la reţea activă este indicată de un

buton marcat.

34

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a adăuga manual setările Internet

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Mai multe... > Reţele de mobile.

3

Atingeţi uşor Nume punct de acces > .

4

Atingeţi uşor Nume şi introduceţi numele profilului de reţea pe care doriţi să îl

creaţi.

5

Atingeţi uşor APN şi introduceţi numele punctului de acces.

6

Introduceţi toate celelalte informaţii solicitate de operatorul de reţea.

7

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor Salvare.

Statisticile privind utilizarea

În vederea îmbunătăţirii calităţii, Sony Mobile colectează rapoarte de erori şi statistici

anonime privind dispozitivul dvs. Nicio informaţie colectată nu cuprinde date

personale.

Pentru a permite trimiterea statisticilor privind utilizarea

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Xperia™ > Setări informaţii utilizare.

3

Marcaţi caseta de selectare Trimitere info. utilizare, dacă nu este deja marcată.

4

Atingeţi uşor OK.