Sony Xperia SP - Introducerea de text utilizând introducerea vocală

background image

Introducerea de text utilizând introducerea vocală

Atunci când introduceţi text, puteţi utiliza funcţia de introducere vocală în locul tastării

de cuvinte. Nu trebuie decât să rostiţi cuvintele pe care doriţi să le introduceţi.

Introducerea vocală este o tehnologie experimentală de la Google™ şi este

disponibilă pentru un număr de limbi şi de regiuni.

Pentru a activa introducerea vocală

1

Atunci când introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura

alfanumerică, atingeţi uşor sau .

2

Atingeţi uşor , apoi Setări tastatură.

3

Marcaţi caseta de selectare Tastă porn. intrare voc. Google.

4

Apăsaţi pe pentru a salva setările. Apare o pictogramă de microfon pe

tastatura pe ecran sau tastatura alfanumerică.

Pentru a introduce text utilizând introducerea vocală

1

Deschideţi tastatura de pe ecran sau tastatura alfanumerică.

2

Atingeţi uşor . Atunci când apare , vorbiţi pentru a introduce text. Atunci când

terminaţi, atingeţi uşor, din nou, . Va apărea textul recomandat.

3

Dacă este necesar, editaţi manual textul.