Sony Xperia SP - Ecran principal

background image

Ecran principal

Ecranul principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Puteţi

particulariza ecranul principal cu aplicaţii, widgeturi, comenzi rapide, foldere, teme şi

tapete de fundal. De asemenea, puteţi să adăugaţi panouri suplimentare.
Ecranul principal se extinde dincolo de lăţimea obişnuită a afişajului ecranului, deci

trebuie să atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza conţinutul

afişat în toate panourile ecranului principal.

indică partea

din ecranul principal în care vă aflaţi. Aveţi posibilitatea să setaţi un panou ca panou

principal al ecranului principal şi să adăugaţi sau să ştergeţi panouri.

18

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a merge la ecranul Pornire

Apăsaţi pe .

Pentru a răsfoi ecranul Pornire

Atingeţi scurt spre dreapta sau spre stânga.

Pentru a seta un panou drept panou în ecranul de pornire

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Deplasaţi degetul la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la panoul pe

care doriţi să îl setaţi drept panou principal în ecranul de pornire, apoi atingeţi

uşor .

Pentru a adăuga un panou la ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi panourile, apoi atingeţi

uşor .

Pentru a şterge un panou din ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care

doriţi să îl ştergeţi, apoi atingeţi uşor .

Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicaţii pe care le puteţi utiliza direct în Ecran principal. De

exemplu, widgetul “WALKMAN” vă permite să porniţi direct redarea muzicii.
Anumite widgeturi pot fi redimensionate, astfel încât puteţi să le extindeţi pentru a

vizualiza conţinut suplimentar sau să le reduceţi pentru a economisi spaţiu pe Ecran

principal.

Pentru a adăuga un widget la Ecranul de pornire

1

Atingeţi continuu o zonă liberă din Ecran principal până când dispozitivul

vibrează, apoi atingeţi uşor Widgeturi.

2

Găsiţi şi atingeţi uşor widgetul pe care doriţi să-l adăugaţi.

19

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a redimensiona un widget

1

Atingeţi continuu un widget până când acesta se măreşte şi dispozitivul

vibrează, apoi eliberaţi widgetul. Dacă widgetul poate fi redimensionat, de

exemplu, widgetul Calendar, apar un cadru evidenţiat şi puncte de

redimensionare.

2

Trageţi punctele spre interior sau spre exterior pentru a reduce sau a extinde

widgetul.

3

Pentru a confirma noua dimensiune a widgetului, atingeţi uşor orice zonă de pe

Ecran principal.

Rearanjarea ecranului Pornire

Particularizaţi aspectul Ecranului de pornire şi înlocuiţi caracteristicile pe care le puteţi

accesa din acesta. Schimbaţi fundalul de ecran, mutaţi elementele în poziţia dorită,

creaţi foldere şi adăugaţi comenzi rapide şi widgeturi.

Opţiunile de particularizare

Când atingeţi continuu o zonă liberă de pe ecranul principal, apar următoarele opţiuni

de particularizare:

Adăugaţi widgeturi pe ecranul principal.
Adăugaţi aplicaţii şi comenzi rapide.
Setaţi un tapet de fundal pentru ecranul principal.
Setaţi o temă de fundal.

Pentru a vizualiza opţiunile de particularizare de pe ecranul principal

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează şi opţiunile de particularizare apar în partea inferioară a ecranului.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul de pornire

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează şi apare meniul de personalizare.

2

În meniul de personalizare, atingeţi uşor Aplicaţii.

3

Derulaţi lista de aplicaţii şi selectaţi o aplicaţie. Aplicaţia selectată este

adăugată în Ecran principal.

La pasul 3, alternativ, puteţi atinge uşor Com. rapide şi apoi selecta o aplicaţie din lista

disponibilă. Dacă utilizaţi această metodă pentru a adăuga comenzi rapide, unele aplicaţii

disponibile vă permit să adăuga o funcţionalitate specifică la scurtătură.

Pentru a muta un element în ecranul principal

Atingeţi continuu elementul până când se acesta se măreşte şi dispozitivul

începe să vibreze, apoi trageţi elementul în locaţia nouă.

Pentru a şterge un element din ecranul principal

Atingeţi continuu un element până când se măreşte şi dispozitivul vibrează,

apoi trageţi elementul în .

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

Atingeţi continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicaţii până când

aceasta se măreşte şi dispozitivul vibrează, apoi trageţi-o şi fixaţi-o peste o altă

pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicaţii.

Pentru a adăuga elemente la un folder pe ecranul principal

Atingeţi continuu un element până când se măreşte şi dispozitivul vibrează,

apoi trageţi elementul în folder.

20

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

1

Atingeţi uşor folderul pentru a-l deschide.

2

Atingeţi uşor bara de titlu a folderului pentru a afişa câmpul Nume folder.

3

Introduceţi numele nou al folderului şi atingeţi uşor Efectuat.

Schimbarea fundalului Ecranului de pornire

Adaptaţi Ecran principal la stilul dvs. utilizând tapete de fundal şi teme diverse.

Pentru a schimba tapetul de fundal al ecranului principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi uşor Tapete fund. şi selectaţi o opţiune.

Pentru a seta o temă pentru ecranul principal

1

Atingeţi continuu o zonă liberă de pe Ecran principal până când dispozitivul

vibrează.

2

Atingeţi uşor Teme, apoi selectaţi o temă.

Atunci când schimbaţi o temă, se schimbă şi fundalul în anumite aplicaţii.