Sony Xperia SP - Bateria

background image

Bateria

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată.

Încărcarea bateriei

Bateria este parţial încărcată când cumpăraţi dispozitivul. Este posibil să dureze

câteva minute înainte ca pictograma bateriei să apară pe ecran când conectaţi

cablul încărcătorului la o sursă de alimentare, precum un port USB sau un încărcător.

Puteţi utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Încărcarea

dispozitivului o perioadă îndelungată, de exemplu, peste noapte, nu deteriorează

bateria sau dispozitivul.

Pentru a încărca dispozitivul

15

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Conectaţi încărcătorul la o priză electrică.

2

Conectaţi unul dintre capetele cablului USB la încărcător (sau la portul USB al

unui computer).

3

Conectaţi celălalt capăt al cablului la portul micro-USB de pe dispozitiv, având

grijă ca simbolul USB să fie orientat în sus. Lumina de notificare se aprinde la

începerea încărcării.

4

După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectaţi cablul de la dispozitiv

trăgându-l spre exterior. Aveţi grijă să nu îndoiţi conectorul.

Utilizaţi încărcătorul şi cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul pentru a beneficia de

încărcări mai rapide. Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva

minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă şi pictograma de încărcare să apară.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde

Nivelul de încărcare a bateriei este mai mare de 90%

Roşu intermitent

Nivelul de încărcare a bateriei este scăzut

Portocaliu

Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare a acesteia este mai mic de 90%

Pentru a verifica nivelul de energie a bateriei

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Despre telefon > Stare > Nivel energie baterie:.

Îmbunătăţirea performanţelor bateriei

Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătăţiţi performanţele bateriei:

Încărcaţi dispozitivul des. Acest lucru nu va afecta durata de funcţionare a bateriei.

Descărcarea de date de pe Internet consumă energie. Când nu utilizaţi Internetul,

puteţi economisi energie dezactivând toate conexiunile de date prin reţele mobile.

Această setare nu împiedică dispozitivul să transmită date prin alte reţele fără fir.

Dezactivaţi conexiunile Bluetooth® şi Wi-Fi® când nu aveţi nevoie de acestea. Le

puteţi activa şi dezactiva mai uşor din panoul de notificări trăgându-le în jos în bara de

stare.

Utilizaţi caracteristicile Mod STAMINA şi Mod Baterie descărcată pentru a reduce

consumul de energie a bateriei. Puteţi selecta modul de regim economic care se

potriveşte cel mai bine cu modul în care utilizaţi dispozitivul. De asemenea, puteţi

particulariza setările fiecărui mod de regim economic.

Setaţi aplicaţiile de sincronizare (utilizate pentru sincronizarea serviciului de e-mail, a

calendarului şi a persoanelor de contact) la sincronizare manuală. Puteţi face şi

sincronizare automată, dar măriţi intervalele de sincronizare.

Consultaţi meniul pentru utilizarea bateriei din dispozitiv pentru a vedea ce aplicaţii

utilizează cea mai multă energie. Bateria consumă mai multă energie când utilizaţi

aplicaţii de redare în flux a clipurilor video şi a muzicii, cum ar fi YouTube™. De

asemenea, este posibil ca unele aplicaţii descărcate de pe Google Play™ să consume

mai multă energie.

Închideţi şi opriţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi.

Micşoraţi nivelul de luminozitate a afişajului ecranului.

Opriţi dispozitivul sau activaţi setarea Mod Avion dacă vă aflaţi într-o zonă fără

acoperire de reţea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după reţele

disponibile, iar acest lucru consumă energie.

Utilizaţi un dispozitiv Mâini libere original Sony™ pentru a asculta muzică.

Dispozitivele Mâini libere consumă mai puţină energie a bateriei decât difuzoarele de

putere ale dispozitivului.

Menţineţi dispozitivul în regim de aşteptare ori de câte ori este posibil. Durata în regim

de aşteptare este durata în decursul căreia dispozitivul este conectat la reţea, dar nu

este utilizat.

Dezactivaţi orice tapet de fundal activ.

Pentru a accesa meniul de utilizare a bateriei

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare > Utilizare baterie.

16

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Utilizarea modului REZISTENŢĂ

Activaţi caracteristica Mod STAMINA pentru a întrerupe conexiunea Wi-Fi®, traficul

de date şi mai multe aplicaţii consumatoare de energie atunci când ecranul este

inactiv. Când modul REZISTENŢĂ este activ, puteţi primi în continuare apeluri

telefonice, mesaje text şi multimedia. De asemenea, puteţi configura o listă de aplicaţii

pentru a permite execuţia anumitor aplicaţii atunci când ecranul este inactiv. Odată ce

ecranul devine activ din nou, toate funcţiile întrerupte sunt reluate.

Pentru a activa modul STAMINA

1

Trageţi în jos bara de stare, apoi atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Gestionare alimentare.

3

Trageţi cursorul de lângă Mod STAMINA spre dreapta, apoi atingeţi uşor

Activare

. apare în bara de stare când este activat modul STAMINA.

Pentru a dezactiva modul REZISTENŢĂ

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare.

3

Atingeţi uşor de lângă Mod STAMINA.

Pentru a modifica setările pentru modul REZISTENŢĂ

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare.

3

Pentru a deschide meniul de setări, atingeţi uşor Mod STAMINA.

4

Adăugaţi sau eliminaţi aplicaţii, în funcţie de preferinţe.

5

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor Efectuat.

Estimarea duratei în regim de aşteptare a dispozitivului

Durata în regim de aşteptare reprezintă perioada de funcţionare a bateriei atunci când

dispozitivul este conectat la reţea dar nu este utilizat activ, de exemplu, pentru a primi

sau a efectua apeluri telefonice. Modul STAMINA, dacă este activat, evaluează

continuu durata rămasă în regim de aşteptare, care poate varia în funcţie de modul în

care utilizaţi dispozitivul. Modul STAMINA prelungeşte în mod mai eficient durata în

regim de aşteptare dacă ţineţi blocat ecranul dispozitivului. Dacă blocaţi rar ecranul,

este posibil să nu observaţi îmbunătăţiri majore ale performanţei bateriei.

La prima utilizare a dispozitivului, este posibil ca durata estimată în regim de aşteptare să nu

fie precisă, deoarece nu există un istoric al utilizării pe baza căruia să se efectueze estimarea.

Pentru a vizualiza durata estimată în regim de aşteptare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare.

Utilizarea modului Baterie descărcată

Puteţi activa caracteristica Mod Baterie descărcată pentru a economisi energie când

nivelul bateriei este scăzut. Această caracteristică vă ajută să reglaţi setările pentru

luminozitatea ecranului, traficul de date şi funcţia de vibrare, astfel încât să puteţi

reduce consumul bateriei.

Pentru a activa modul Baterie descărcată

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare.

3

Atingeţi uşor de lângă Mod Baterie descărcată, apoi atingeţi uşor Activare.

Pentru a dezactiva modul Baterie descărcată

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare.

3

Atingeţi uşor de lângă Mod Baterie descărcată.

17

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a modifica setările pentru modul Baterie descărcată

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Gestionare alimentare.

3

Pentru a deschide meniul de setări, atingeţi uşor Mod Baterie descărcată.

4

Reglaţi setările în funcţie de preferinţe.

5

Atunci când terminaţi, atingeţi uşor .