Sony Xperia SP - Organizarea mesajelor de email

background image

Organizarea mesajelor de email

Pentru a vă sorta mesajele de e-mail

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor E-mail.

3

Dacă utilizaţi mai multe conturi de email, atingeţi uşor şi selectaţi contul pe

care doriţi să îl sortaţi, apoi atingeţi uşor Cutie poştală primire din meniul

vertical. Dacă doriţi să sortaţi simultan toate conturile de e-mail, atingeţi uşor

, apoi atingeţi Inbox combinat.

4

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor Sortare.

5

Selectaţi o opţiune de sortare.

55

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a căuta e-mailuri

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor E-mail.

2

Dacă utilizaţi mai multe conturi de email, atingeţi uşor şi selectaţi numele

contului pe care doriţi să îl verificaţi, apoi atingeţi uşor Cutie poştală primire din

meniul vertical. Dacă doriţi să căutaţi simultan în toate conturile de e-mail,

atingeţi uşor , apoi atingeţi Vizualizare combinată.

3

Atingeţi uşor .

4

Introduceţi textul de căutare, apoi atingeţi uşor pe tastatură.

5

Rezultatul căutării apare într-o listă sortată după dată. Atingeţi uşor mesajul de

email pe care doriţi să-l deschideţi.

Pentru a vizualiza toate folderele pentru un cont de e-mail

1

Din Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor E-mail.

2

Dacă utilizaţi mai multe conturi de e-mail, atingeţi uşor şi selectaţi contul pe

care doriţi să îl verificaţi.

3

Sub contul pe care doriţi să îl verificaţi, selectaţi Afişaţi toate folderele.

Pentru a şterge un mesaj de e-mail

1

În cutia poştală de primire a mesajelor de email, marcaţi casetele de selectare

corespunzătoare mesajelor pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor Ştergere.

În cutia poştală de primire a mesajelor de e-mail, puteţi, de asemenea, trage un mesaj spre

dreapta pentru a-l şterge.