Sony Xperia SP - Reiniţializarea dispozitivului

background image

Reiniţializarea dispozitivului

Puteţi reiniţializa dispozitivul la setările originale, cu sau fără ştergerea tuturor datelor

personale. Înainte de a efectua o reiniţializare, asiguraţi-vă că aţi făcut copii de

rezervă pentru toate datele importante salvate pe dispozitiv.

Pentru a efectua o reiniţializare la datele din fabrică

Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, acesta nu trebuie repornit în timpul unei

proceduri de reiniţializare.

1

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că faceţi copia de rezervă a tuturor datelor

importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie

sau pe alt suport de memorie externă.

2

Din Ecran principal, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Copie de rezervă şi reiniţializare > Reiniţializare

date fabrică

.

4

Pentru a şterge informaţii, cum ar fi imagini şi muzică, din memoria internă,

marcaţi caseta de selectare Ştergere memorie internă.

5

Atingeţi uşor Reiniţializare telefon.

6

Pentru confirmare, atingeţi uşor Ştergere globală.