Sony Xperia SP - Aplicaţia Copie de rezervă şi restaurare

background image

Aplicaţia Copie de rezervă şi restaurare

Utilizaţi aplicaţia Copie de rezervă şi restaurare pentru a face copii de rezervă ale

conţinutului pe o cartelă de memorie sau într-un dispozitiv de stocare USB. Aceste

copii de rezervă pot fi utilizate pentru a restaura conţinutul şi unele setări, în cazurile

în care datele dvs. s-au pierdut sau au fost şterse.

Tipuri de conţinut pentru care puteţi face copii de rezervă

Utilizaţi aplicaţia Copie de rezervă şi restaurare pentru a face copii de rezervă pentru

următoarele tipuri de date:

Marcaje

Jurnal apeluri

Persoane de contact

Aplicaţii descărcate de pe Google Play™

Mesaje multimedia

Setări de sistem (cum ar fi alarme, volumul soneriei şi setări de limbă)

Mesaje text

Este posibil să suportaţi taxe suplimentare pentru transmisia de date atunci când restauraţi

aplicaţii de pe Google Play™.

Pregătirea pentru utilizarea aplicaţiei Copie de rezervă şi restaurare

Înainte de a face o copie de rezervă a conţinutului, puteţi selecta destinaţia copiei de

rezervă şi tipurile de date pentru care doriţi să faceţi o copie de rezervă.

113

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a selecta destinaţia copiei de rezervă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Copie rez. şi restaurare.

3

Atingeţi uşor Copie de rezervă.

4

Atingeţi uşor bara aflată sub Unde se stochează datele.

5

Selectaţi destinaţia în care doriţi să faceţi o copie de rezervă a conţinutului.

Pentru a selecta tipurile de date pentru a face o copie de rezervă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Copie rez. şi restaurare.

3

Atingeţi uşor Copie de rezervă.

4

Selectaţi tipurile de date pentru care doriţi să faceţi o copie de rezervă.

Pentru a face o copie de rezervă a conţinutului

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Copie rez. şi restaurare.

3

Atingeţi uşor Copie de rezervă, apoi Creaţi acum copia rez..

4

Introduceţi o parolă pentru copierea de rezervă, apoi atingeţi uşor OK.

Restaurarea conţinutului copiat de rezervă utilizând aplicaţia Copie

de rezervă şi restaurare

Când restauraţi conţinutul copiat de rezervă, trebuie să selectaţi o înregistrare de

rezervă de pe care să îl restauraţi. Dacă aţi făcut o copie de rezervă a conţinutului de

mai multe ori, este posibil să aveţi mai multe înregistrări de rezervă. După ce selectaţi

o înregistrare de rezervă, puteţi selecta tipurile de date de restaurat.

Pentru a restaura conţinutul dintr-o înregistrare de rezervă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Copie rez. şi restaurare.

3

Atingeţi uşor Restaurare.

4

Selectaţi înregistrarea pe care doriţi să o restauraţi, apoi atingeţi uşor

Restauraţi acum

.

5

Introduceţi parola pentru înregistrarea de rezervă, apoi atingeţi uşor OK.

Reţineţi că orice schimbări pe care le operaţi asupra datelor şi setărilor după ce creaţi o copie

de rezervă vor fi şterse în timpul unei proceduri de restaurare.

Gestionarea înregistrărilor de rezervă

Puteţi să ştergeţi sau să redenumiţi înregistrări ale copiilor de rezervă pe care le faceţi

utilizând funcţia Copie de rezervă şi restaurare.

Pentru a redenumi o înregistrare de rezervă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Copie rez. şi restaurare.

3

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor Gestionare înregistr. rezervă.

4

Selectaţi înregistrarea de rezervă pe care doriţi să o redenumiţi.

5

Atingeţi uşor .

6

Introduceţi un nume nou şi atingeţi uşor Redenumire.

Pentru a şterge înregistrări de rezervă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Copie rez. şi restaurare.

3

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor Gestionare înregistr. rezervă.

4

Selectaţi o înregistrare de rezervă pe care doriţi să o ştergeţi sau atingeţi uşor

dacă doriţi să ştergeţi toate înregistrările.

5

Atingeţi uşor > Ştergere.

114

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.