Sony Xperia SP - Restricţionarea apelurilor

background image

Restricţionarea apelurilor

Puteţi bloca toate sau anumite categorii de apeluri sosite sau expediate. Dacă aţi

primit un cod PIN2 de la furnizorul de servicii, puteţi, de asemenea, utiliza o listă de

numere de apelare fixată (FDN - Fixed Dialling Numbers) pentru a restricţiona

apelurile expediate.

Pentru a bloca apelurile sosite sau expediate

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Setări apeluri.

3

Atingeţi uşor Restricţionare apeluri şi selectaţi o opţiune.

4

Introduceţi parola şi atingeţi uşor Activare.

Când configuraţi restricţionarea apelurilor pentru prima dată, trebuie să introduceţi o parolă

pentru a activa funcţia de restricţionare a apelurilor. Trebuie să utilizaţi aceeaşi parolă ulterior

dacă doriţi să editaţi setările de restricţionare a apelurilor.

Pentru a activa sau a dezactiva apelarea fixată

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Setări apeluri > Numere cu apelare fixată.

3

Atingeţi uşor Activare apelare fixată sau Dezactivare apelare fixată.

4

Introduceţi codul PIN2 şi atingeți ușor OK.

Pentru a accesa lista de destinatari acceptați pentru apel

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor Setări > Setări apeluri > Numere cu apelare fixată >

Numere cu apelare fixată

.

41

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.