Sony Xperia SP - Apeluri pentru conferinţă

background image

Apeluri pentru conferinţă

Cu un apel pentru conferinţă sau către mai multe părţi, puteţi avea o conversaţie

unificată cu două sau mai multe persoane.

Pentru detalii despre numărul de participanţi pe care îi puteţi adăuga la o teleconferinţă,

contactaţi operatorul de reţea.

Pentru a efectua un apel pentru conferinţă

1

În timpul unui apel în desfăşurare, atingeţi uşor .

2

Formaţi numărul celui de-al doilea participant şi atingeţi uşor . După ce cel de-

al doilea participant răspunde, primul participant este pus în aşteptare.

3

Atingeţi uşor pentru a îl adăuga pe cel de-al doilea participant la apelul

pentru conferinţă.

4

Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a adăuga mai mulţi participanţi la apel.

Pentru a purta o conversaţie privată cu un participant la un apel pentru conferinţă

1

În timpul unui apel pentru conferinţă în desfăşurare, atingeţi uşor {0}

participanţi

.

2

Atingeţi uşor numărul de telefon al participantului cu care doriţi să discutaţi în

mod privat.

3

Pentru a termina conversaţia privată şi a reveni la apelul pentru conferinţă,

atingeţi uşor .

Pentru a elibera un participant dintr-un apel pentru conferinţă

1

În timpul unui apel pentru conferinţă, atingeţi uşor butonul care afişează

numărul de participanţi. De exemplu, atingeţi uşor 3 participanţi dacă există trei

participanţi.

2

Atingeţi uşor lângă participantul pe care doriţi să îl eliberaţi.

Pentru a termina un apel pentru conferinţă

În timpul unui apel pentru conferinţă, atingeţi uşor Terminare apel conferinţă.

42

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.