Sony Xperia SP - Detectarea feţei

background image

Detectarea feţei

Puteţi utiliza funcţia Detectare faţă pentru a aduce în atenţie o faţă care nu se află în

centru. Aparatul foto detectează automat până la cinci feţe, indicate printr-un cadru

alb. Un galben arată ce faţă a fost selectată pentru focalizare. Focalizarea este setată

pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. Puteţi atinge uşor şi unul dintre cadre

pentru a selecta faţa care să fie focalizată.

Pentru a activa detectarea feţei

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor , apoi selectaţi .

3

Atingeţi uşor , apoi .

4

Atingeţi uşor Mod focalizare > Detectare faţă.

Pentru a fotografia utilizând detectarea feţei

1

Atunci când aparatul foto este deschis şi funcţia Detectare faţă este activată,

orientaţi aparatul foto către subiect. Se pot detecta până la cinci feţe şi fiecare

faţă detectată este încadrată.

2

Apăsaţi pe tasta aparatului foto pe jumătate. Un cadru galben indică faţa

focalizată.

3

Pentru a fotografia, apăsaţi complet pe tasta aparatului foto.